Algemene voorwaarden 

 

Bij inschrijving via e-mail of bij telefonische aanmelding ben je ingeschreven voor een cursus of een workshop. Je verbindt je hiermee aan betaling.

 

De algemene voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen, zowel deelnemer als Studio SaLu (Saskia Lubbers). Indien er van de algemene voorwaarden afgeweken wordt, is dit uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven.

 

Inschrijving voor cursussen/ workshops vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst. Deelnemers aan lopende cursussen hebben voorrang bij inschrijving voor de cursussen.

 

Betaling op rekening NL88 TRIO 0338 5757 90 t.n.v. Studio SaLu te Tilburg geschiedt voor aanvang van de cursus of workshop. Contant betalen bij aanvang van de eerste cursusdag mag ook. Voor workshops geldt dat het bedrag bij inschrijving dient te worden overgemaakt, tenzij anders overeengekomen.

 

Voor workshops en cursussen bij Studio SaLu (Saskia Lubbers) geldt na inschrijving de volgende annuleringsregeling.

Tot 3 weken voor aanvang van de activiteit kan kostenloos worden geannuleerd.

1 tot 3 weken voor aanvang van de activiteit is 50% van het te betalen bedrag verschuldigd. 

1 week tot de aanvang van de activiteit is 100% van het te betalen bedrag verschuldigd en gaat Studio SaLu niet tot restitutie over. Studio SaLu zal zich inzetten om de activiteit te verzetten, komt hier geen nieuwe afspraak uit voort, dan gaat Studio SaLu niet tot restitutie over.

 

Voor cursussen en workshops op locatie, niet bij Studio SaLu (Saskia Lubbers) zelf, gelden wisselende annuleringsregelingen in verband met de annuleringsregeling van de locatie. Deze annuleringsregeling wordt ruim voor aanvang van de cursus of workshop op locatie schriftelijk overhandigd of per mail aan de deelnemer toegestuurd en gecommuniceerd.

 

Voor lopende cursussen geldt dat bij tijdige afmelding bij verhindering (uiterlijk 24 uur van tevoren) of bij ziekte gedurende een cursus op een ander moment mag worden ingehaald gedurende het lopende seizoen (najaar/ voorjaar) indien er plaats is binnen de lopende groepen. Er wordt geen cursusgeld gerestitueerd.

 

Losse deelname aan workshops of later instromen in een cursus (eerste week van de maand) is mogelijk indien er plaats is. In juli en augustus vindt er geen cursus plaats

 

Tenzij anders vermeld zijn de kosten inclusief BTW en koffie/thee.

 

Studio SaLu (Saskia Lubbers) kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fysieke of psychische schade of letsel opgelopen tijdens een workshop, cursus of individuele sessie.

 

Studio SaLu (Saskia Lubbers) zal je gegevens vertrouwelijk behandelen.

 

Inschrijving betekent akkoord gaan met deze voorwaarden